jueves, 20 de enero de 2011


I THINK OF YOU.
I just can't talk to you right now

I MISS YOU.
I just can't admit right now

I NEED YOU.
I just can't show you right now

I LOVE YOU.
I just can't tell you right now

No hay comentarios:

Publicar un comentario